KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME POLİTİKASI ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


1. Gizlilik ve Mahremiyet

1.1. Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak Kanun’da öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. Bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel veriler ancak Kanun’da öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. İşbu web sitesinin (www.hpvizyon.com) misyonu, sağlık profesyonellerinin daha üretken ve başarılı olmalarını sağlamak için uygulamayı kullanacak olan sağlık profesyonelleri (bundan böyle Kullanıcı olarak ifade edilecektir) arasındaki iletişim, etkileşim, paylaşım ve yardımlaşmayı gönüllülük esas olmak kaydıyla arttırmaktır. Bu misyonun merkezinde, paylaşımlarla ve Kullanıcılarla ilgili topladığımız veriler ve bu verilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda Kullanıcılara karşı şeffaf olma sözümüz vardır.

1.2. Hizmetlerimizi kullanarak, bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenme Sözleşmesi kapsamında verilerinizi kullanmamıza açık rıza vermiş olursunuz.

2. Temel Hususlar

2.1. Hizmetler

2.1.İşbu Gizlilik Politikası, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra ‘Abdi İbrahim’ olarak anılacaktır) tarafından kurulan ve işletilen “hpvizyon.com” (“Website” veya “Platform”) kapsamında sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.

2.2. Onay

2.2.1.Hizmetlerimizi kullandığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin, Platform kapsamında paylaştığınız bilgilerin işbu Gizlilik Politikası koşulları altında kullanımına izin vermiş ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ve Gizlilik Sözleşmesi kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte Platformda siz değerli Kullanıcılarımıza, verilerinizi nasıl kullandığımızı ve paylaştığımızı kontrol etmeye dair bazı seçenekler sunulmaktadır.

2.3. Değişiklik

2.3.1.İşbu Kişisel Verilerin İşlenme Politikasında tarafımızca değişiklik yapabilir ve önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde, Kullanıcı’ya Hizmetimiz üzerinden bildirim göndeririz veya diğer bir deyişle, size değişiklikler yürürlüğe girmeden önce inceleme imkânı tanırız. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı kapatabilirsiniz. İşbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliler ile ilgili bir bildirim yayınladıktan veya size bildirdikten sonra, Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, güncellediğimiz Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

3.Topladığımız bilgiler

3.1. Bize verdiğiniz bilgiler: Platform’un etkin şekilde kullanılması ve uygulamanın amaçladığı faydaların sağlanabilmesi için Kullanıcılar tarafından bize verilen aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

3.1.1.Kayıt bilgileri : Kullanıcı kaydınız sırasında girdiğiniz verileriniz

3.1.2. Platform bilgileri : Kullanıcı olarak Platform’a kaydettiğiniz tüm içerikler ve bu içeriklere ait görsel ve yazılı bilgiler

3.2. Hizmetlerimizi kullanımınızdan aldığımız bilgiler : Uygulamanın sağlık profesyonelleri arasındaki etkileşimi ve bilgi paylaşımını artırmak gibi önemli amaçlarını gerçekleştirebilmek için bazı verilerin kaydedilmesi zorunludur. Bu veriler şunlardır:

3.2.1.Kullanım bilgileri : Platform’a giriş, çıkış ve kullanım süresi ile ilgili bilgiler.

3.2.2. Etkileşimler : Kullanıcılar veya Abdi İbrahim tarafından oluşturulan içerikler, etkinlikler ve toplantılar için yapılan yorumlar, beğeniler, şikâyetler, geri bildirimler mesajlar, vb.

3.3. Cihaz ve uygulama bilgileri : Farklı cihazlardan kullanıcı hesabınızın kullanıldığını ayırt etmek ve güvenliğinize dair önlemleri alabilmek için, Platform’u kullandığınız cihaz ve varsa uygulamalara (tarayıcı, vb.) dair bilgiler kaydedilmektedir.

4. Verilerinizi Kullanma Şekli ve Usulü

4.1.Platform üzerinden girmiş olduğunuz ve Abdi İbrahim tarafından kaydedilen tüm bilgiler asgari düzeyde kaydedilmekte ve sadece uygulamanın siz değerli kullanıcılara daha faydalı olması amacıyla aşağıda belirtilen şekilde kullanılmaktadır.

5.2. Hizmetler

5.2.1. Bağlantıda kalın: Eğitim bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak oluşturulan etkinlikler, toplantılar, eğitimlere katılım sağlamanız için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.2. Haberdar olun: Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır.

5.2.3. İletişim: Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.

5.3. İş geliştirme : Platform tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yapılarak Platform tarafından kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, Platform’un kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak, eklenebilecek olası yeni Hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Platform tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi ilden ve uzmanlıktan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler).

5.4. Güvenlik ve soruşturması: Verilerinizi (iletişim bilgileriniz dâhil), güvenlik amacıyla gerekli gördüğümüz durumlarda (Kullanıcılar tarafından bir bildirim olması veya yasalar çerçevesinde uyulması zaruri olan durumlarda) veya Hizmet Koşulları - Kullanıcı Anlaşmasının ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini veya Üyelerimize ve Ziyaretçilerimize zarar verme girişimlerine dair bildirim aldığımızda, bu bildirimleri soruşturmak için kullanabiliriz.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6.1. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Gerek Anayasa gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda Platform, kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

7. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

7.1. Kişisel verilerin işlenmesinde Genel İlkeler

Platform, Anayasa ve KVKK kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:

7.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olunması Platform basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

7.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama Platform, faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

7.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme Platform, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

7.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma Platform, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

7.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Platform, kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Platform, KVKK’da “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun davranmaktadır.

-KVKK’ya uygun bir biçimde Platform tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

-Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya -Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; -Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, -Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

8. Değişiklikler

8.1. Gizlilik Politikamız zaman zaman değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri Platform üzerinden ve kurumsal web sitemizden yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikasının eski sürümlerini gözden geçirmeniz için saklarız.

9. Gizlilik Politikasının Geçerli Olduğu Durumlar

9.1. Gizlilik Politikamız, Abdi İbrahim tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir ve uygulamalar kullanılmaya başladığında geçerli kabul edilir. Bu hizmetlere Platform ve diğer sitelerde sunulan hizmetler (reklamcılık hizmetlerimiz gibi) dâhil; ancak bu Gizlilik Politikasına dâhil olmayıp ayrı bir gizlilik politikasına sahip hizmetler hariçtir.

9.2.Gizlilik Politikamız hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

9.3. Gizlilik Politikamız, Kullanıcılar tarafından yapılan vaka girişi, yorum ve bağlantı (link) paylaşımı, mesajlaşma, vb. içerikler nedeniyle ortaya çıkabilecek veya başka uygulama ve siteler üzerinde cereyan eden durumları kapsamaz.

10. Düzenleyici Kurumların Kurallarına Uyum ve Bu Kurumlarla İşbirliği

10.1. Gizlilik Politikamıza uyup uymadığımızı düzenli olarak iç denetimlerle inceleriz. Herhangi bir şikâyet halinde durumu takip etmek için, şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak kullanıcılarımızla doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, vb.) de dâhil olmak üzere uygun denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

10.2. Bu metnin tarafınızca onaylanarak hizmet almanız, kullanmaya devam etmeniz bu hususta açık rızanız olduğu anlamına gelmektedir.

11. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi Çerçevesinde Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

12. Gizli Bilgi Kapsamında Değerlendirilmeyecek Hususlar

Bu taahhüdün ihlali haricindeki nedenlerle bilginin kamuya açık olması veya açık hale gelmesi; a) Açıklandığı sırada veya daha sonradan işbu taahhüt hükümlerine aykırılık teşkil etmeksizin kamuya mal olan bilgiler b) Bilginin yasal olarak üçüncü şahıslar tarafından ifşa edilebilir ve kullanılabilir bir bilgi olması c) Kanunen yetkili kılınan merciler tarafından talep edildiği için verilmiş ve böylece aleniyete intikal etmiş ve/veya yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

13. Uyuşmazlıkların Çözümü, Yetkili Mahkeme ve Delil Sözleşmesi

13.1.İşbu Sözleşme hükümleri, Türk Hukuku’na tabi olup, sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13.2. Çıkabilecek uyuşmazlıklarda Abdi İbrahim'in defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve esas kayıtlarının, faks çıktıları ve sair her türlü kaydı dava ve sair belge kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul ve beyan eder.

14. Yürürlük

14.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme'de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

Uygulanan gizlilik politikası ile ilgili her türlü görüş ve düşüncelerinizi hpvizyon.com. adresinden iletebilirsiniz.

YUKARIDAKİ SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.